Muslimer i Bagdad stöttar de kristna

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Muslimer, både kvinnor och män, anslöt sig till de gudstjänstfirande kristna framför den kaldeiska Sankt Georgskyrkan efter söndagens [20 juli] mässa. De tog avstånd från ISIS angrepp på den kristna befolkningen i Mosul och ville visa sitt stöd för de hotade församlingarna. Somliga bar plakat med texten ”Jag är en irakisk kristen.”

Gudstjänstfirarna anslöt sig till dem efter mässan och de sjöng nationalsången tillsammans. Åtskilliga muslimer sade: ”Mitt hem står öppet för mina kristna bröder och systrar.” Hans helighet patriark Mar Louis Sako [bilden] tackade dem: ”Tack vare er finns det hopp om ett nytt Irak. Jag tänker särskilt på de unga, vars uppgift och plikt det är att förändra situationen.”

Som överhuvud för den kaldeiska kyrkan uttalade han att ”det är skamligt och brottsligt att tvinga oskyldiga människor från deras hem och beslagta deras ägodelar på grund av att de är ”annorlunda”, att de är kristna. Omvärlden måste protestera kraftigt mot sådana vedervärdiga handlingar.”

Han fortsatte: ”Kristna människor älskar muslimer som sina bröder och systrar, och de bör göra likadant. Vi har alla samma värde, vi är medborgare i samma land. Vi bör gå samman för att skapa ett nytt Irak. Tack vare er finns det ännu hopp.”

Innan man skildes åt och lämnade platsen bad de kristna Fader vår och muslimerna suran al Fatiha [Koranens första sura, som sammanfattar den muslimska tron, övers. anm.].

Thomas Tammo, AsiaNews.it 2014-07-21

Hela uttalandet från patriarken Mar Louis Rafael I Sako kan läsas via denna länk här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Muslimer, både kvinnor och män, anslöt sig till de gudstjänstfirande kristna framför den kaldeiska Sankt Georgskyrkan efter söndagens [20 juli] mässa. De tog avstånd från ISIS angrepp på den kristna befolkningen i Mosul och ville visa sitt stöd för de hotade församlingarna. Somliga bar plakat med texten ”Jag är en irakisk kristen.”

Gudstjänstfirarna anslöt sig till dem efter mässan och de sjöng nationalsången tillsammans. Åtskilliga muslimer sade: ”Mitt hem står öppet för mina kristna bröder och systrar.” Hans helighet patriark Mar Louis Sako [bilden] tackade dem: ”Tack vare er finns det hopp om ett nytt Irak. Jag tänker särskilt på de unga, vars uppgift och plikt det är att förändra situationen.”

Som överhuvud för den kaldeiska kyrkan uttalade han att ”det är skamligt och brottsligt att tvinga oskyldiga människor från deras hem och beslagta deras ägodelar på grund av att de är ”annorlunda”, att de är kristna. Omvärlden måste protestera kraftigt mot sådana vedervärdiga handlingar.”

Han fortsatte: ”Kristna människor älskar muslimer som sina bröder och systrar, och de bör göra likadant. Vi har alla samma värde, vi är medborgare i samma land. Vi bör gå samman för att skapa ett nytt Irak. Tack vare er finns det ännu hopp.”

Innan man skildes åt och lämnade platsen bad de kristna Fader vår och muslimerna suran al Fatiha [Koranens första sura, som sammanfattar den muslimska tron, övers. anm.].

Thomas Tammo, AsiaNews.it 2014-07-21

Hela uttalandet från patriarken Mar Louis Rafael I Sako kan läsas via denna länk här