Tagged 'Brooklyn Law School'

Ekonomiskt omtänk önskas

Allt fler röster, bland annat påven Franciskus, lyfter behovet av en radikal förändring av det ekonomiska system som ökar klyftor mellan människor, tär på skapelsens resurser och förvandlar personer till handelsvaror och kostnader. Hur ett nytt system kan se ut…