Ekonomiskt omtänk önskas

Allt fler röster, bland annat påven Franciskus, lyfter behovet av en radikal förändring av det ekonomiska system som ökar klyftor mellan människor, tär på skapelsens resurser och förvandlar personer till handelsvaror och kostnader. Hur ett nytt system kan se ut och fungera, är inte självklart. Ett panelsamtal vid Brooklyn Law School i mitten av september handlade om alternativ på kortare och längre sikt. Deltog gjorde Alissa Quart, Andrew Yang och Nathan Schneider, som samtalade på temat ”Barely getting by in America”, om att leva på marginalerna.

Andrew Yang, entreprenör, författare och anmäld som presidentkandidat 2020, sågade de nuvarande måtten på framgång och föreslog att statens välgång bör mätas i sådant som livskvalitet, medianlön och psykisk hälsa. Som mer omedelbar åtgärd vill Yang att en medborgarlön/basinkomst ska införas – inte för att det på sikt förändrar det ekonomiska systemet, utan för att det löser specifika problem här och nu och är förhållandevis enkelt att införa i väntan på den större systemförändringen. Därtill föreslog han ett ”socialt” kreditsystem, där frivilliginsatser i samhället ger poäng i en tidsbank, möjliga att växla in mot pengar men också mot andras tid, vilket ger en formaliserad variant av socialt kapital och byteshandel på tjänstemarknaden.

Professorn för mediastudier, och författaren med fokus på kooperativa verksamheter, Nathan Schneider talade om behovet av en förnyelse av företagsstrukturer. Sedan investmentbanken Lehman brothers gick i konkurs 2008 och världsekonomin kraschade har vi levt med en förtroendekris, och banker och liknande institutioner har inte fullt ut ställts till svars för den ekonomiska krisen. ”Företagen var ansvariga gentemot Wall Street och sina ägare snarare än gentemot de människor de tjänade”, påpekade han, och kommenterade att det inte längre är arbetarna som ses som samhällets viktigaste källa till framgång. Schneider har ägnat sig åt det kooperativa ägandets historia och föreslår ett större inslag av kooperation i ekonomin. Verksamhetsformen har gott stöd såväl bland demokrater som bland republikaner i USA, och svarar mot det mänskliga behovet av egenmakt och möjlighet att påverka.

Någonting måste förändras, konstaterade Melissa Quart som intervjuat arbetare med svårigheter att överleva i dagens gig-ekonomi. Quart höll till på ett 24-timmarsdaghem, och såg hur föräldrar hämtade barnen sent eftersom de var tvungna att bolla flera jobb samtidigt. Arbetsgivare undviker kravet att sjukförsäkra de anställda genom att hålla arbetstiden under kravgränsen 30 timmar i veckan.

Som svar på Yangs och Schneiders idéer, ställde Quart frågan ”varför inte bådadera?” Såväl någon sorts basinkomst som ökat kooperativt ägande skulle öka anställdas egenmakt och inflytande över arbetssituationen.

Som avslutning väcktes från publiken frågan om ”för många människor och för få arbeten”. ”Vi måste förändra sättet vi ser på oss själva och människor”, svarade Yang. ”I nuläget ser vi oss själva, tycks det, som ekonomiska inkomst- och utgiftsposter. Vad vi behöver göra är att se oss på det vis som kvalitetsföretag ser sina anställda: som resurser och investeringar.”

Red. 2018-10-01

Se artikel i America Magazine, via länken här