Svensk syster deltar vid konferens i Rom

I dag den 1 oktober håller nätverket Catholic Women Speak en konferens i Rom i samband med att nätverkets antologi Visions and Vocations släpps. Konferensen hålls vid det påvliga universitetet Antonianum, en franciskans utbildningsinstitution med utbildning inom teologi, filosofi, bibelvetenskap och kanonisk rätt.

På programpunkterna står bland annat encyklikan Laudato Si [Lovad vare du], katolska flickors utbildning, utrymmet i kyrkan för kvinnor med intellektuella funktionsvariationer samt ett pass om makt, övergrepp och sexualitet.

Dominikansyster Madeleine Fredell, Stockholm, deltar i ett panelsamtal om gudsvigda kvinnors roll i kyrkan.

Visions and Vocations är en samling essäer som kretsar kring ”ungdomssynodens” teman ungdom, tro och kallelse.

Konferensen har uppmärksammats bland annat av BBC, ca tio minuter in i programmet här, där man bland annat kommenterar att reglerna för synoden har ändrats så att även personer som inte är ämbetsbärare har rösträtt, men enbart män – kvinnor finns bland de närvarande och har yttranderätt, men inte möjlighet att aktivt och formellt delta i besluten (Phyllis Zagano på National Catholic Reporter har kommenterat regeländringarna för synoden här).

Red. 2018-10-01

För mer om konferensen se länken här