Vatikanen och Kina fortsätter förhandla om underjordiska biskopar

Källor säger att Vatikanen och Kina har påbörjat nya förhandlingar om situationen för de katolska biskopar som har förblivit trogna Rom, det vill säga levt ”underjordiskt” under många år i det kommunistiska Kina. Detta enligt en rapport från nyhetsbyrån AFP som citeras i den engelskspråkiga katolska nyhetstjänsten CNA. Förhandlingarna är en fortsättning på den nya överenskommelse mellan Heliga stolen och Folkrepubliken Kina vars existens offentliggjordes den 22 september.

En anonym källa i Vatikanen uppger att Heliga stolen tror sig kunna erhålla eftergifter från den kinesiska regeringen vid årets slut så att regimen i Beijing slutligen officiellt erkänner ett dussin underjordiska biskopar innan årets slut.

Nya, hårdare regleringar av religionsutövning i Kina trädde i kraft i februari i år och innebär en ökad regimkontroll av alla religiösa aktiviteter i landet. Regeringen har nyligen gjort flera tillslag mot religionsutövning, inklusive att riva kristna kyrkor och internera muslimer. Mot bakgrund av dessa händelser sägs underjordiska präster och biskopar vilja ha säkerhetsgarantier.

Ett mål med Vatikanens fortsatta förhandlingar med kommunistregimen är att ”vidga utrymmet” för katoliker. Den katolska kyrkan i Kina har varit under hård statlig kontroll sedan 1957, genom den så kallade ”Kinesiska katolska patriotiska föreningen” som direkt lyder under kommunistpartiet. Denna ”patriotiska” kyrka har sedan länge vigt egna biskopar, helt ogiltigt, och vägrat acceptera de flesta biskopar som utnämnts av Rom. I dag uppges ett 40-tal biskopar som direkt utsetts av Heliga stolen inte vara erkända av kommunistpartiet, även om Kinas regering har gått med på att inte tvinga in dem i den ”patriotiska” kyrkan.

Enligt avtalet som tillkännagavs den 22 september, utan att det detaljerade innehållet ännu har offentliggjorts, ska Vatikanen erkänna biskopar som utsetts av regimen. Samma dag meddelades att sju statligt utnämnda biskopar nyligen har upptagits i full gemenskap med kyrkan. Vatikanens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin, har sagt att målet för avtalet är pastoralt och syftar till att öka friheten och självständigheten för hela kyrkan i Kina för att stödja dess mission att sprida evangeliet.

Överenskommelsen har redan mötts av offentlig inomkyrklig kritik. Kardinal Joseph Zen Ze-kiun, biskop emeritus av Hong Kong, har till exempel kallat den för ”ett otroligt svek”. Påven Franciskus sade den 25 september att han tar fullt ansvar för avtalet och att han personligen har gått igenom och undertecknat dossiererna för varje ogiltigt vigd biskop som nu har fått ett kyrkligt erkännande. Enligt Vatikanen har nära 70 statligt utnämnda biskopar godkänts av Rom under de senaste tjugo åren. Med de senaste sju betyder detta att alla biskopar i Kina idag, för första gången någonsin, har gemenskap med Rom. Det finns cirka 10 miljoner katoliker i Kina, enligt olika uppskattningar.

Catholic News Agency, 2018-09-28