Tagged 'Budapest'

Eukaristisk kongress i Budapest

Söndagen den 5 september öppnade den internationella eukaristiska kongressen i Budapest. Det är den femtioandra i ordningen, där den första anordnades i Frankrike 1881, i staden Lille. Under dessa 150 år har rörelsen spritt sig över en del stor del…