Caritas Bolivia

Filter

Datumintervall
”Vid upprepade tillfällen har den katolska kyrkan fördömt användningen av våld, våld är onödigt och strider mot människans värdighet och varje persons utövande av grundläggande rättigheter /…/ En ansvarig dialog...