Biskop i La Paz söker dialog om motorvägsbygge i Tipnis

”Vid upprepade tillfällen har den katolska kyrkan fördömt användningen av våld, våld är onödigt och strider mot människans värdighet och varje persons utövande av grundläggande rättigheter /…/ En ansvarig dialog förutsätter i stället öppenhet, lyssnande och ömsesidig respekt, för att uppnå de önskade målen, till gagn för den mänskliga värdigheten och det gemensamma bästa”.  Detta uttalande lästes upp under en presskonferens av Oscar Aparicio, biskop i La Paz och sekreterare i den bolivianska biskopskonferensen, för att på nytt försöka vädja om en dialog.

Biskop Aparicio uttryckte stor oro över polisens agerande mot deltagarna i IX Marcha del Tipnis (nationalpark och ursprungsbefolkningens boplats), där kvinnor och barn marscherar med, som organiserats för att försvara detta område och förhindra byggandet av en motorväg som skulle korsa parken.

Flera institutioner har uttryckt sitt stöd till den lokala befolkningen: COB (Central Workers of Bolivia), Federation av lärare i La Paz samt många andra. Den katolska kyrkan har med biskopen av stiftet av El Alto, Jesús Juarez, som är vice ordförande i Caritas Bolivia, vädjat om en öppen dialog i strävan att finna en lösning som alla kan godkänna.

Situationen är spänd efter det att en ”konsultation” har tillsats rörande motorvägsbygget i området Tipnis. Regeringen i Bolivia har sagt att det bara är en undersökning och inte ett slutgiltigt beslut huruvida bygget blir av.

Fides 2012-07-06

Bilder på marschen finns här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Vid upprepade tillfällen har den katolska kyrkan fördömt användningen av våld, våld är onödigt och strider mot människans värdighet och varje persons utövande av grundläggande rättigheter /…/ En ansvarig dialog förutsätter i stället öppenhet, lyssnande och ömsesidig respekt, för att uppnå de önskade målen, till gagn för den mänskliga värdigheten och det gemensamma bästa”.  Detta uttalande lästes upp under en presskonferens av Oscar Aparicio, biskop i La Paz och sekreterare i den bolivianska biskopskonferensen, för att på nytt försöka vädja om en dialog.

Biskop Aparicio uttryckte stor oro över polisens agerande mot deltagarna i IX Marcha del Tipnis (nationalpark och ursprungsbefolkningens boplats), där kvinnor och barn marscherar med, som organiserats för att försvara detta område och förhindra byggandet av en motorväg som skulle korsa parken.

Flera institutioner har uttryckt sitt stöd till den lokala befolkningen: COB (Central Workers of Bolivia), Federation av lärare i La Paz samt många andra. Den katolska kyrkan har med biskopen av stiftet av El Alto, Jesús Juarez, som är vice ordförande i Caritas Bolivia, vädjat om en öppen dialog i strävan att finna en lösning som alla kan godkänna.

Situationen är spänd efter det att en ”konsultation” har tillsats rörande motorvägsbygget i området Tipnis. Regeringen i Bolivia har sagt att det bara är en undersökning och inte ett slutgiltigt beslut huruvida bygget blir av.

Fides 2012-07-06

Bilder på marschen finns här