Tagged 'civilsamhälle'

Våldet härjar fortfarande i Sydsudan

Den 22 februari 2020 accepterade, de båda fienderna Salva Kiir och Riek Machar, efter påtryckning från det internationella samfundet, för tredje gången sedan landets självständighet 2011 att tillsammans bilda en regering. Salva Kiir blev kvar som president medan Reik Machar…

Svensk kärlek och kristen

av ERIK ÅKERLUND –Om svensk statsindividualism, frihet och samhällets ansvar. Onsdagen den 5 november hölls ett symposium på Ersta-Sköndal högskola under rubriken ”Mångfald och den moderna staten”. Bakgrunden till symposiet var ett annat symposium, om frikyrklighet och modernitet, som hade…