Codex Iuris Canonici

Filter

Datumintervall
Vatikanen arbetar för närvarande på att revidera några bestämmelser i kyrkorätten. Dit hör sådant som området för äktenskapsrätten liksom den tid det tar för att annullera ett äktenskap, sade kardinal...