Daniel Lindvall

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Ulf Bjerelds utredning av statligt stöd till trossamfund kommer att föreslå fem kriterier för när stöd kan vägras. Detta skriver utredaren tillsammans med utredningssekreteraren Daniel Lindvall på DN Debatt. Utredningen...
av KJELL BLÜCKERT Maria Ludvigsson pläderar på Svenska Dagbladets ledarsida för att avskaffa de statliga bidragen till religionssamfunden [”Avskaffa alla bidrag till trossamfund”]. Hon gör det konsekvent utifrån en liberal...