Avskaffa statliga bidrag till hela civilsamhället?

av KJELL BLÜCKERT
Maria Ludvigsson pläderar på Svenska Dagbladets ledarsida för att avskaffa de statliga bidragen till religionssamfunden [”Avskaffa alla bidrag till trossamfund”]. Hon gör det konsekvent utifrån en liberal linje med visionen av en stat som inte i första hand ska vara en bidragsförmedlare.

Det är klädsamt att hon inser att den största bidragstagaren är Svenska kyrkan, det samfund som hon själv aktivt tillhör. Hon föreslår därför att även bidragen till detta samfund upphör. Därmed föreslår hon en mycket stor reform som innebär att villkoren för den så kallade skilsmässan mellan staten och Svenska kyrkan ifrågasätts. Vad det lagstiftningsmässigt skulle innebära vore intressant att få belyst av en initierad jurist.

Vad grundar sig Ludvigssons argumentering på i detta fall? Hon menar, och hon har empiri på sin sida, att vissa samfund som fått stöd från staten har härbärgerat hatpredikanter och religiös extremism. Den förkrossande majoriteten av oss här i Sverige är ense om att sådant inte kan tolereras någonstans – inte i kyrkor, inte i skolor, inte i sportföreningar, inte i politiska föreningar, inte på ledarsidor.

Ska man avskaffa någonting som kanske i 99 procent av fallen fungerar, om det i 1 procent av fallen inte fungerar? Var går gränsen för dysfunktionalitet? Vore det inte bättre om staten mer frimodigt drog tillbaka sina bidrag i de fall då så är rimligt?

Ludvigsson vill ha en mindre bidragsförmedlande stat. Gott så. Jag kan vara böjd att hålla med henne. Frågan är i vilken utsträckning som det svenska statliga bidragssystemet har aktiverat civilsamhället, eller passiviserat det och gjort det fogligt och okritiskt? Man kan beundra vissa delar av pingströrelsen som länge stod emot frestelsen att inrangera sig i folkhemmets bidragskarusell. Det gjorde dem definitivt frimodigare.

Ludvigsson öppnar med sitt resonemang upp för en stor diskussion om Bidragssverige. Vad säger idrottsrörelsen? Vad säger hembygdsrörelsen? Vad säger Folkbildningssverige? Vad säger de politiska partierna, inklusive det parti som hon själv pläderar för? De tar emot stora statliga bidrag.

Kjell Blückert 2018-03-12

Ludvigssons ledare finns att läsa via denna länk här

Läs även inlägg på DN Debatt måndag kväll den 12 mars. Författarna till inlägget ”Vi föreslår fem skäl för att vägra trossamfund stöd” är Ulf Bjereld och Daniel Lindvall. Finns här via denna länk

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av KJELL BLÜCKERT
Maria Ludvigsson pläderar på Svenska Dagbladets ledarsida för att avskaffa de statliga bidragen till religionssamfunden [”Avskaffa alla bidrag till trossamfund”]. Hon gör det konsekvent utifrån en liberal linje med visionen av en stat som inte i första hand ska vara en bidragsförmedlare.

Det är klädsamt att hon inser att den största bidragstagaren är Svenska kyrkan, det samfund som hon själv aktivt tillhör. Hon föreslår därför att även bidragen till detta samfund upphör. Därmed föreslår hon en mycket stor reform som innebär att villkoren för den så kallade skilsmässan mellan staten och Svenska kyrkan ifrågasätts. Vad det lagstiftningsmässigt skulle innebära vore intressant att få belyst av en initierad jurist.

Vad grundar sig Ludvigssons argumentering på i detta fall? Hon menar, och hon har empiri på sin sida, att vissa samfund som fått stöd från staten har härbärgerat hatpredikanter och religiös extremism. Den förkrossande majoriteten av oss här i Sverige är ense om att sådant inte kan tolereras någonstans – inte i kyrkor, inte i skolor, inte i sportföreningar, inte i politiska föreningar, inte på ledarsidor.

Ska man avskaffa någonting som kanske i 99 procent av fallen fungerar, om det i 1 procent av fallen inte fungerar? Var går gränsen för dysfunktionalitet? Vore det inte bättre om staten mer frimodigt drog tillbaka sina bidrag i de fall då så är rimligt?

Ludvigsson vill ha en mindre bidragsförmedlande stat. Gott så. Jag kan vara böjd att hålla med henne. Frågan är i vilken utsträckning som det svenska statliga bidragssystemet har aktiverat civilsamhället, eller passiviserat det och gjort det fogligt och okritiskt? Man kan beundra vissa delar av pingströrelsen som länge stod emot frestelsen att inrangera sig i folkhemmets bidragskarusell. Det gjorde dem definitivt frimodigare.

Ludvigsson öppnar med sitt resonemang upp för en stor diskussion om Bidragssverige. Vad säger idrottsrörelsen? Vad säger hembygdsrörelsen? Vad säger Folkbildningssverige? Vad säger de politiska partierna, inklusive det parti som hon själv pläderar för? De tar emot stora statliga bidrag.

Kjell Blückert 2018-03-12

Ludvigssons ledare finns att läsa via denna länk här

Läs även inlägg på DN Debatt måndag kväll den 12 mars. Författarna till inlägget ”Vi föreslår fem skäl för att vägra trossamfund stöd” är Ulf Bjereld och Daniel Lindvall. Finns här via denna länk