Tagged 'Dante Alighieri'

Konferens om Dante och eskatologi

I anslutning till 700-årsdagen av Dante Alighieris död (han levde 1265–1321) ägnas i Rom en konferens åt de eskatologiska aspekterna av den italienska diktarens verk. Konferensen ˮDante och de stora eskatologiska frågornaˮ pågår under torsdagen den 25 och fredagen den…

Dante kan hjälpa oss igenom livets mörka stunder

”Dante Alighieri, författare till Divina commedia, är en av de mest berömda gestalterna i mänsklighetens historia, en konstnär med de högsta universella värdena och fortfarande, genom sina verk, har mycket att säga oss och ge dem som är villiga att…