Ellinor Grimmark

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Gäst i det nya avsnittet av Signumpodden är juristen Ruth Nordström, som nyligen kommit ut med boken Till de utsattas försvar. Tillsammans med sina kollegor på Skandinaviska människorättsadvokaterna arbetar Ruth...
av HELENA D’ARCY Begrepp som ”alternativa fakta” och ”faktaresistens” förekommer allt oftare. Man har fått upp ögonen för en företeelse som verkar bli allt mer utbredd: att vilja se något...
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har kungjort sin dom, att barnmorskan Ellinor Grimmark inte kan anses ha blivit diskriminerad. Det uppger tidningen Dagens Medicin, som du kan läsa här I ledaren i senaste...
Av PHILIP GEISTER – Samhället spårar ur utan människor som följer sitt samvete, men att följa sitt samvete har ett pris för den enskilda människan. De senaste veckornas debatt om den...