fastetiden

Filter

Datumintervall
Datumintervall
I och med Askonsdagen i övermorgon inleds fastetiden. Vi publicerar här en reflektion från jesuitpater Matt Malone, som är chefredaktör för Signums systertidskrift America. MATT MALONE Nyligen vallfärdade jag till...
BROOMÉ, CATHARINA I fastetidens liturgi ingår en rad gammaltestamentliga texter som förebådar slutdramat i Jesu liv. De utgör givetvis ett urval. Bland det som inte ingår i detta liturgiska urval...