globalisering

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Företagande har en andlig dimension, som inte näringslivets ledare bör bortse ifrån. Det påpekade kardinal Peter Turkson, ledare för Påvliga rådet för rättvisa och fred (Justitia et Pax) vid den...
HENRIK ALBERIUS Peter L. Berger och Samuel P. Huntington (ed.), Many Globalizations – Cultural Diversity in the Contemporary World, Oxford University Press, New York 2002. 374 s. När Wall Street Journal...