Tagged 'Guatemalas katolska biskopskonferens'

Guatemala: Katolska biskopar om ekonomi och politik

I ett den 26 januari offentliggjort budskap, betitlat “Välsignade är de som arbetar för fred”, sammanfattar Guatemalas katolska biskopskonferens slutsatserna från sitt plenarmöte som hölls från den 21 till den 25 januari. Biskopskonferensen framhäver behovet av att starta och befrämja…