Guatemala: Katolska biskopar om ekonomi och politik

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett den 26 januari offentliggjort budskap, betitlat “Välsignade är de som arbetar för fred”, sammanfattar Guatemalas katolska biskopskonferens slutsatserna från sitt plenarmöte som hölls från den 21 till den 25 januari. Biskopskonferensen framhäver behovet av att starta och befrämja ”en ny modell för utveckling och en ny vision för ekonomin där utveckling, solidaritet och hållbarhet hänger samman.” För att åstadkomma detta måste, menar biskoparna regeringen, ” landet erbjudas en nationell plan på kort, medellång och lång sikt, som lägger grunden för nationellt välstånd och livskvalitet för guatemalteker, särskilt för de unga och för barnen.”

I sitt dokument som också sänts till nyhetsbyrån Fides, noterar biskoparna att ”det – för att sätta den nya ekonomiska modellen och utvecklingen i verket – är nödvändigt att reformera de lagar som reglerar investeringar i exploateringen av landets icke förnyelsebara råvarutillgångar, så att dessa ekonomiska aktiviteter faktiskt blir i stånd att förbättra guatemalabornas livskvalitet.” Den livsmedelskris, som drabbar tusentals guatemalteker, särskilt barn som faller offer för kronisk undernäring, ”är en förolämpning mot den mänskliga värdigheten hos alla dem som lider” och ”är allvarligare än den finansiella krisen.”

Guatemalas katolska biskopskonferens kritiserar parlamentet för att inte ha stiftat den lag om landsbygdsutveckling, som snabbt är nödvändig för att lösa den situation av hunger och exploatering, som tusentals lantbrukarfamiljer lider av. Vägran att diskutera och i förlängningen godkänna lagen om landsbygdsutvecklingen, förberedd tillsammans med olika sektorer representerande lantbrukets intressen, visar att lagstiftarna måste ta på allvar sitt ansvar och sitt uppdrag att vara folkets sanna representanter”, skriver biskoparna.

Agenzia Fides 2013-01-28

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett den 26 januari offentliggjort budskap, betitlat “Välsignade är de som arbetar för fred”, sammanfattar Guatemalas katolska biskopskonferens slutsatserna från sitt plenarmöte som hölls från den 21 till den 25 januari. Biskopskonferensen framhäver behovet av att starta och befrämja ”en ny modell för utveckling och en ny vision för ekonomin där utveckling, solidaritet och hållbarhet hänger samman.” För att åstadkomma detta måste, menar biskoparna regeringen, ” landet erbjudas en nationell plan på kort, medellång och lång sikt, som lägger grunden för nationellt välstånd och livskvalitet för guatemalteker, särskilt för de unga och för barnen.”

I sitt dokument som också sänts till nyhetsbyrån Fides, noterar biskoparna att ”det – för att sätta den nya ekonomiska modellen och utvecklingen i verket – är nödvändigt att reformera de lagar som reglerar investeringar i exploateringen av landets icke förnyelsebara råvarutillgångar, så att dessa ekonomiska aktiviteter faktiskt blir i stånd att förbättra guatemalabornas livskvalitet.” Den livsmedelskris, som drabbar tusentals guatemalteker, särskilt barn som faller offer för kronisk undernäring, ”är en förolämpning mot den mänskliga värdigheten hos alla dem som lider” och ”är allvarligare än den finansiella krisen.”

Guatemalas katolska biskopskonferens kritiserar parlamentet för att inte ha stiftat den lag om landsbygdsutveckling, som snabbt är nödvändig för att lösa den situation av hunger och exploatering, som tusentals lantbrukarfamiljer lider av. Vägran att diskutera och i förlängningen godkänna lagen om landsbygdsutvecklingen, förberedd tillsammans med olika sektorer representerande lantbrukets intressen, visar att lagstiftarna måste ta på allvar sitt ansvar och sitt uppdrag att vara folkets sanna representanter”, skriver biskoparna.

Agenzia Fides 2013-01-28