Vatikanen stödde USA i kriget mot Hitler

Nya forskningsrön om den kyrkliga finanspolitiken under andra världskriget tyder på att Vatikanen stod närmare motståndarna till Hitlertyskland än vad som tidigare antagits. Enligt den brittiska historikern Patricia M. McGoldrick från Londons universitet överförde Vatikanens förmögenhetsförvaltning stora summor från det ockuperade Europa till USA och investerade även där, rapporterar Vatikanens dagstidning l’Osseratore Romano i dag, onsdag. Det ryktas om flera miljoner US-dollar i värdepapper, guld och annan egendom. Därigenom ska Vatikanen väsentligt ha stöttat de västallierade i deras kamp nazisterna.

Tidningen hänvisar till en artikel som McGoldrick redan i december 2012 publicerade i den välrenommerade vetenskapliga facktidskriften The Historical Journal, som ges ut av universitetet i Cambridge, men som först nu fått större uppmärksamhet. McGoldrick har i sin forskning undersökt hittills okända dokument från den brittiska säkerhetstjänsten.

Enligt dessa var den sedan 1929 verksamme ledaren för Heliga stolens finansförvaltning, bankiren Bernardino Nogara (1870–1958), den drivande bakom transaktionerna under kriget. Nogara och hans medarbetare ska för detta ändamål tidigt ha knutit nära förbindelser mellan Vatikanens förmögenhetsförvaltning/Vatikanbanken IOR och stora amerikanska och brittiska banker. Därigenom ska ett favoriserat samarbete också ha uppstått med den amerikanska finansinspektionen, som under kriget lät Vatikanen slippa de sedvanliga restriktionerna för penningtransaktioner.

Kathpress 2013-01-30

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nya forskningsrön om den kyrkliga finanspolitiken under andra världskriget tyder på att Vatikanen stod närmare motståndarna till Hitlertyskland än vad som tidigare antagits. Enligt den brittiska historikern Patricia M. McGoldrick från Londons universitet överförde Vatikanens förmögenhetsförvaltning stora summor från det ockuperade Europa till USA och investerade även där, rapporterar Vatikanens dagstidning l’Osseratore Romano i dag, onsdag. Det ryktas om flera miljoner US-dollar i värdepapper, guld och annan egendom. Därigenom ska Vatikanen väsentligt ha stöttat de västallierade i deras kamp nazisterna.

Tidningen hänvisar till en artikel som McGoldrick redan i december 2012 publicerade i den välrenommerade vetenskapliga facktidskriften The Historical Journal, som ges ut av universitetet i Cambridge, men som först nu fått större uppmärksamhet. McGoldrick har i sin forskning undersökt hittills okända dokument från den brittiska säkerhetstjänsten.

Enligt dessa var den sedan 1929 verksamme ledaren för Heliga stolens finansförvaltning, bankiren Bernardino Nogara (1870–1958), den drivande bakom transaktionerna under kriget. Nogara och hans medarbetare ska för detta ändamål tidigt ha knutit nära förbindelser mellan Vatikanens förmögenhetsförvaltning/Vatikanbanken IOR och stora amerikanska och brittiska banker. Därigenom ska ett favoriserat samarbete också ha uppstått med den amerikanska finansinspektionen, som under kriget lät Vatikanen slippa de sedvanliga restriktionerna för penningtransaktioner.

Kathpress 2013-01-30