Heliga landet

Filter

Datumintervall
Datumintervall
En av Vatikanens kongregationer – det vill säga departement – kommer att skicka medicinsk utrustning till Syrien och Heliga landet för att bidra till bekämpningen av coronavirusets spridning. Det är...
Den plan som president Donald Trump har lagt fram för att lösa den israelisk-palestinska konflikten är i verkligheten ett ”hatets, krigets och förtryckets tecken”. Detta betonade den maronitiska kardinal-patriarken Béchara...
Under år 2019 reste ett rekordstort antal katolska pilgrimer från hela världen till Heliga landet. Franciskanernas kontor för pilgrimsbesök där registrerade enligt nyligen offentliggjord statistik, att omkring 630 000 pilgrimer besökte...
av EMIL LUNDIN – Påvens vallfärd i Mellanöstern. ”Det var en gång en påve, en rabbin och en shejk som skulle ut på vallfärd …”. Morgonen den 25 maj, anno Domini...
Efter upprepade antikristna övergrepp i Israel har den främste beskyddaren av kristna platser i Heliga landet, den franciskanske custos Pierbattista Pizzaballa, manat judar till respekt. ”Om du som jude väntar...
Sedan trappistklostret i Latrun, femton kilometer väster om Jerusalem, utsatts för vandaliserande övergrepp, har de katolska biskoparna i Israel manat till handling. Incidenterna i Latrun är fortsättningen på en lång...