Rekordår för pilgrimer till Heliga landet

Under år 2019 reste ett rekordstort antal katolska pilgrimer från hela världen till Heliga landet. Franciskanernas kontor för pilgrimsbesök där registrerade enligt nyligen offentliggjord statistik, att omkring 630 000 pilgrimer besökte landet i fjol, ingående i omkring 13 000 grupper av katolska pilgrimer. Därtill kom 3 590 grupper från skilda protestantiska kyrkor.

Franciskanernas pilgrimskontor uppger, att grupperna kom från 115 länder, 35 av dem från Europa, 31 från Afrika, 23 från Amerika, 22 från Asien och 4 från Oceanien. De tre största nationella grupperna kom från Italien (80 000 personer), följt av Polen (62 000 personer) och Spanien (35 000 personer).

Ortodoxa och evangelikala besökare är inte inkluderade i den här statistiken. Enligt uppgift från det israeliska utrikesministeriet besöktes Israel av sammanlagt omkring 4,5 miljoner turister under år 2019. Då inkluderas kristna och judiska pilgrimer liksom ett stort antal ”sekulära” turister.

Kathpress 2020-01-16