Barnskyddsombudet efterfrågar mer samarbete

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Barnskyddsombudet i Stockholms katolska stift, diakon Björn Håkonsson, har i dag, måndag den 20 januari, publicerat sin årsrapport för 2019 på stiftets hemsida. Årsrapporten går igenom bakgrunden till skyddsombudets arbete, situationen i dag och skyddsombudets önskemål för framtiden.

Notabelt i rapporten är att inte alla församlingar hunnit inspekterats, att det på några platser fortfarande finns ett ifrågasättande av det förebyggande arbetet, samt att det ibland är svårt att genomföra ordentliga inspektioner.

Diakon Håkonsson efterfrågar mer samarbete såväl ekumeniskt som med andra samhällsaktörer. Ett samarbete med Polisen är under uppbyggnad, men mer samarbete med exempelvis barnskyddsorganisationer vore önskvärt, liksom ett ekumeniskt arbete med att få in synpunkter från personer som utsatts för olika typer av övergrepp i kyrkliga miljöer. På samma sätt som större organisationer använder externa revisorer på det ekonomiska området, borde det vara självklart med externa utredningar också inom andra delar av verksamheten som till exempel barnskyddsarbetet.

Därtill är det svårt för stiftets centrala administration att ha eller få kännedom om sådant som händer i församlingar men också i sådana verksamheter som formellt inte sorterar under stiftet men sker under katolsk flagg (exempelvis verksamhet knuten till ordnar och kongregationer, eller i lekmannarörelser). Det är därför viktigt att den som har någonting att berätta som stiftet behöver känna till tar kontakt med exempelvis barnskyddsombudet.

Årsrapporten antyder även kritik gentemot såväl stiftsledning som själavårdare på det lokala planet när det gäller bemötandet av personer som berättar om övergrepp och andra otillbörligheter, bland annat för att inte alltid frågan om polisanmälan tagits upp eller för att den som berättat om händelser inte hanterats tillräckligt varsamt.

Björn Håkonsson uppmanar också stiftet att aktivt ställa sig bakom förslag om förlängning av preskriptionstiderna för sexuella brott, i synnerhet när brottsoffret är barn eller befunnits sig i en särskilt utsatt situation. Detta då preskriptionstiden i svensk lagstiftning oftast överskridits när svåra berättelser till slut kommer upp till ytan.

Han avslutar rapporten med att uppmana inte bara den som själv blivit utsatt, utan alla som har klagomål, idéer och andra synpunkter på stiftets arbete, att ta kontakt med stiftet.

Red 2020-01-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Barnskyddsombudet i Stockholms katolska stift, diakon Björn Håkonsson, har i dag, måndag den 20 januari, publicerat sin årsrapport för 2019 på stiftets hemsida. Årsrapporten går igenom bakgrunden till skyddsombudets arbete, situationen i dag och skyddsombudets önskemål för framtiden.

Notabelt i rapporten är att inte alla församlingar hunnit inspekterats, att det på några platser fortfarande finns ett ifrågasättande av det förebyggande arbetet, samt att det ibland är svårt att genomföra ordentliga inspektioner.

Diakon Håkonsson efterfrågar mer samarbete såväl ekumeniskt som med andra samhällsaktörer. Ett samarbete med Polisen är under uppbyggnad, men mer samarbete med exempelvis barnskyddsorganisationer vore önskvärt, liksom ett ekumeniskt arbete med att få in synpunkter från personer som utsatts för olika typer av övergrepp i kyrkliga miljöer. På samma sätt som större organisationer använder externa revisorer på det ekonomiska området, borde det vara självklart med externa utredningar också inom andra delar av verksamheten som till exempel barnskyddsarbetet.

Därtill är det svårt för stiftets centrala administration att ha eller få kännedom om sådant som händer i församlingar men också i sådana verksamheter som formellt inte sorterar under stiftet men sker under katolsk flagg (exempelvis verksamhet knuten till ordnar och kongregationer, eller i lekmannarörelser). Det är därför viktigt att den som har någonting att berätta som stiftet behöver känna till tar kontakt med exempelvis barnskyddsombudet.

Årsrapporten antyder även kritik gentemot såväl stiftsledning som själavårdare på det lokala planet när det gäller bemötandet av personer som berättar om övergrepp och andra otillbörligheter, bland annat för att inte alltid frågan om polisanmälan tagits upp eller för att den som berättat om händelser inte hanterats tillräckligt varsamt.

Björn Håkonsson uppmanar också stiftet att aktivt ställa sig bakom förslag om förlängning av preskriptionstiderna för sexuella brott, i synnerhet när brottsoffret är barn eller befunnits sig i en särskilt utsatt situation. Detta då preskriptionstiden i svensk lagstiftning oftast överskridits när svåra berättelser till slut kommer upp till ytan.

Han avslutar rapporten med att uppmana inte bara den som själv blivit utsatt, utan alla som har klagomål, idéer och andra synpunkter på stiftets arbete, att ta kontakt med stiftet.

Red 2020-01-20