Homs

Filter

Datumintervall
Med den symboliska aktionen ”Tänd ljus för fred i Syrien”, vill den internationella katolska hjälporganisationen ”Kyrka i nöd” [Kirche in Not] fästa uppmärksamheten på det drama som drabbat Syriens kristna....
Efter omfattande restaureringsarbeten har den melkitiska katedralen i den syriska storstaden Homs återinvigts. Katedralen, som är invigd åt ”Guds Moder av Freden”, hade mellan 2011 och 2014 missbrukats som kasern...
I syriska Homs ska enligt uppgift från Vatikanens presstjänst, Fides, den siste kvarvarande kristne i stadens centrum ha blivit dödad. Fides rapporterar, med hänvisning till källor på plats, att den...
Mer än 60 civila, främst kristna, har lämnat den bombade staden Homs under de senaste 48 timmarna. Den grekisk syrisk-ortodoxa prästen Maximos Al-Jamal, rapporterade att evakuering av civila var möjlig...
Situationen för civilbefolkningen i Homs blir allt värre. Omkring fyrahundra kristna är fast i områdena Hamidiyeh och Bustan Diwan och tillsammans med fyrahundra sunniter sänds ett desperat rop genom syriska...
Kristna boende i stadsdelarna Bustan Al Diwan och Hamideh i Homs, Syrien, har lämnat området och flytt på eget initiativ. De har alltså inte tvingats lämna sina hem på grund...
Vatikanen hoppas fortfarande på att den syriska Assad-regimen skall vara bredd till dialog. Detta betonar Vatikanens företrädare i Arabförsamlingen, ärkebiskop Fitzgerald, i Vatikanradion på tisdagskvällen. Fitzgerald sade att beslutet att...
Ledare för den katolska kyrkan i Mellanöstern har sammankallat till överläggningar för att försöka hindra ett inbördeskrig i Syrien där konflikterna mellan regimtrogna och oppositionella jämförs med förra årets krig...