Syrien: Melkitiska katedralen i Homs återinvigd

Efter omfattande restaureringsarbeten har den melkitiska katedralen i den syriska storstaden Homs återinvigts. Katedralen, som är invigd åt ”Guds Moder av Freden”, hade mellan 2011 och 2014 missbrukats som kasern av den islamistiska milisen. Ikonerna hade slitits ned, pelarna och ambonen delvis förstörts och biskops- och prästgravarna i kryptan profanerats.

Vid invigningsgudstjänsten i fredags koncelebrerade den nye melkitiske patriarken Yousef Absi och den melkitiske ärkebiskopen av Homs och Hama, Jean-Abdo Arbach, enligt uppgift på måndagen från den wienska stiftelsen Pro Orientes presstjänst. Invigningen artade sig till en verklig folkfest, vid vilken talrika invånare i staden, oavsett konfessionellt hemvist, deltog.

Den apostoliske nuntien i Damaskus, kardinal Mario Zenari och ordföranden i den franska biståndsorganisationen ”Oeuvre d’Orient”, monsignore Pascal Gollnisch var också närvarande. ”Oeuvre d’Orient” och den internationella katolska hjälporganisationen Kyrka i nöd (Church in Need) hade i väsentlig omfattning lämnat bidrag till restaueringsarbetet, liksom även den franska föreningen ”SOS Chretiens d’Orient”, som sänt ut unga volontärer för att hjälpa till med arbetena i Homs.

Kathpress 2017-12-04