internationella militära engagemanget i Afghanistan (ISAF)

Filter

Datumintervall
Olika nationella organisationer inom den internationella katolska fredsrörelsen Pax Christi har sedan länge kritiserat det internationella militära engagemanget i Afghanistan (ISAF) som nu har pågått i mer än tio år....