Katolsk fredsrörelse om insats i Afghanistan

Olika nationella organisationer inom den internationella katolska fredsrörelsen Pax Christi har sedan länge kritiserat det internationella militära engagemanget i Afghanistan (ISAF) som nu har pågått i mer än tio år. När nu Förbundsrepublikens parlament diskuterar en förlängning av den tyska insatsen inom ISAFs ram, uttalar sig representanter för tyska Pax Christi mot en sådan förlängning och betonar i stället behovet av civilt stöd för Afghanistans befolkning. ”Med tanke på de tusentals miljarder som har pumpats in i detta krig, är vårt enkla svar, att det behövs finansiellt stöd för att återuppbygga landets civila strukturer”, säger den tyska rörelsens viceordförande Johannes Schnettler i en intervju. ”Människorna behöver ett civilt perspektiv.” De måste till exempel kunna hitta sin utkomst i landets jordbruk, måste kunna se att flykten in i våldet inte kan erbjuda en basis för ett drägligt liv.

Insatsen i Afghanistan har lite att göra med en insats för freden, heter det vidare i intervjun. Detta borde man vara särskilt medveten om i Tyskland, med tanke på landets speciella historia. ”I Afghanistan dör tusentals människor varje dag”, och antalet döda stiger. En tysk delaktighet i detta kan inte motiveras med att det skulle handla om ett försvarskrig, den enda militära insats som den tyska grundlagen tillåter. Tyska Pax Christi anordnar den 26 januari en fredsmanifestation vid Brandenburger Tor i Berlin.

Klaus Misgeld

Källa: radiovaticana och Kölner Domradio 2012-01-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Olika nationella organisationer inom den internationella katolska fredsrörelsen Pax Christi har sedan länge kritiserat det internationella militära engagemanget i Afghanistan (ISAF) som nu har pågått i mer än tio år. När nu Förbundsrepublikens parlament diskuterar en förlängning av den tyska insatsen inom ISAFs ram, uttalar sig representanter för tyska Pax Christi mot en sådan förlängning och betonar i stället behovet av civilt stöd för Afghanistans befolkning. ”Med tanke på de tusentals miljarder som har pumpats in i detta krig, är vårt enkla svar, att det behövs finansiellt stöd för att återuppbygga landets civila strukturer”, säger den tyska rörelsens viceordförande Johannes Schnettler i en intervju. ”Människorna behöver ett civilt perspektiv.” De måste till exempel kunna hitta sin utkomst i landets jordbruk, måste kunna se att flykten in i våldet inte kan erbjuda en basis för ett drägligt liv.

Insatsen i Afghanistan har lite att göra med en insats för freden, heter det vidare i intervjun. Detta borde man vara särskilt medveten om i Tyskland, med tanke på landets speciella historia. ”I Afghanistan dör tusentals människor varje dag”, och antalet döda stiger. En tysk delaktighet i detta kan inte motiveras med att det skulle handla om ett försvarskrig, den enda militära insats som den tyska grundlagen tillåter. Tyska Pax Christi anordnar den 26 januari en fredsmanifestation vid Brandenburger Tor i Berlin.

Klaus Misgeld

Källa: radiovaticana och Kölner Domradio 2012-01-26