irländsk ambassadör vid Heliga stolen

Filter

Datumintervall
Datumintervall
David Cooney, 58 år, ny irländsk ambassadör vid Heliga stolen, mottogs av påven Benedictus XVI på en introduktionsaudiens. Som Vatikanen meddelar, överlämnade Cooney tillsammans med fyra andra nya sändebud sina...