Ny irländsk ambassadör besöker påven

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

David Cooney, 58 år, ny irländsk ambassadör vid Heliga stolen, mottogs av påven Benedictus XVI på en introduktionsaudiens. Som Vatikanen meddelar, överlämnade Cooney tillsammans med fyra andra nya sändebud sina ackrediteringar till påven. Diplomaten är samtidigt generalsekreterare vid det irländska utrikesdepartementet och kommer till en början att sköta sitt nya uppdrag från Dublin.

Den irländska regeringen beslutade 2011 att stänga sin beskickning vid den Heliga Stolen. Som officiellt skäl nämndes sparbehoven som var en följd av den irländska finanskrisen. Eftersom detta beslut i tiden sammanföll med en konflikt mellan den irländska regeringen och Vatikanen som gällde fall av sexuellt missbruk, hade medierna antytt att det var ett politiskt beslut. Stängningen av ambassaden kom att utlösa protester i Irland. Vatikanen klargjorde emellertid att stängningsbeslutet inte var ett ifrågasättande av de diplomatiska relationerna.

För närvarande förhandlar den irländska regeringen enligt pressuppgifter med Vatikanen om att åter öppna en beskickning i Rom. Den skall i framtiden ta över den irländska ambassadens hus i Italien. Vatikanen sätter värde på att länders diplomatiska beskickningar för Vatikanen och Italien är skilda åt, både vad gäller personal och lokaler; likväl har Storbritannien sedan 2006 inrättat en gemensam organisation för de två beskickningarna.

Kathpress 2012-05-04

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

David Cooney, 58 år, ny irländsk ambassadör vid Heliga stolen, mottogs av påven Benedictus XVI på en introduktionsaudiens. Som Vatikanen meddelar, överlämnade Cooney tillsammans med fyra andra nya sändebud sina ackrediteringar till påven. Diplomaten är samtidigt generalsekreterare vid det irländska utrikesdepartementet och kommer till en början att sköta sitt nya uppdrag från Dublin.

Den irländska regeringen beslutade 2011 att stänga sin beskickning vid den Heliga Stolen. Som officiellt skäl nämndes sparbehoven som var en följd av den irländska finanskrisen. Eftersom detta beslut i tiden sammanföll med en konflikt mellan den irländska regeringen och Vatikanen som gällde fall av sexuellt missbruk, hade medierna antytt att det var ett politiskt beslut. Stängningen av ambassaden kom att utlösa protester i Irland. Vatikanen klargjorde emellertid att stängningsbeslutet inte var ett ifrågasättande av de diplomatiska relationerna.

För närvarande förhandlar den irländska regeringen enligt pressuppgifter med Vatikanen om att åter öppna en beskickning i Rom. Den skall i framtiden ta över den irländska ambassadens hus i Italien. Vatikanen sätter värde på att länders diplomatiska beskickningar för Vatikanen och Italien är skilda åt, både vad gäller personal och lokaler; likväl har Storbritannien sedan 2006 inrättat en gemensam organisation för de två beskickningarna.

Kathpress 2012-05-04