Ortodox patriark tilldelas Four Freedoms Award

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”För hans extraordinära insatser till förmån för religionsfrihet och för hans engagemang för en dialog för försoning mellan kristna, muslimer och judar, som började med påven Johannes Paulus II” lyder motivationen. Den 12 maj kommer Four Freedoms Award att tilldelas ärkebiskopen av Konstantinopel och den ortodoxa ekumeniska patriarken Bartholomeus I.

Det är ett prestigefyllt pris som utdelas årligen till personer som har visat ett särskilt engagemang i förhållande till de fyra principer som proklamerats av USA:s president, Franklin D. Roosevelt, den 6 januari 1941, i ett berömt tal till kongressen. De fyra grundläggande principerna om demokrati är: yttrandefrihet och uttryck, religionsfrihet, frihet från nöd, frihet från fruktan. Bartholomeus I kommer att tilldelas religionsfrihetsmedaljen.

Den dagliga ansträngningen att göra religionsfriheten till en grundpelare i samhället, inte bara i Turkiet utan i hela Central-och Östeuropa, gör att ”han har identifierats som en av de ledande gestalterna på den internationella scenen eftersom han är helt dedikerad till mening och uppfyllandet av de fyra friheterna.” I motiveringen finns också Bartholomeus I kamp för att skydda miljön med, vilket har gett honom titeln ”Den gröna patriarken”.

Vatikanradion, svenska avdelningen 2012-05-03

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”För hans extraordinära insatser till förmån för religionsfrihet och för hans engagemang för en dialog för försoning mellan kristna, muslimer och judar, som började med påven Johannes Paulus II” lyder motivationen. Den 12 maj kommer Four Freedoms Award att tilldelas ärkebiskopen av Konstantinopel och den ortodoxa ekumeniska patriarken Bartholomeus I.

Det är ett prestigefyllt pris som utdelas årligen till personer som har visat ett särskilt engagemang i förhållande till de fyra principer som proklamerats av USA:s president, Franklin D. Roosevelt, den 6 januari 1941, i ett berömt tal till kongressen. De fyra grundläggande principerna om demokrati är: yttrandefrihet och uttryck, religionsfrihet, frihet från nöd, frihet från fruktan. Bartholomeus I kommer att tilldelas religionsfrihetsmedaljen.

Den dagliga ansträngningen att göra religionsfriheten till en grundpelare i samhället, inte bara i Turkiet utan i hela Central-och Östeuropa, gör att ”han har identifierats som en av de ledande gestalterna på den internationella scenen eftersom han är helt dedikerad till mening och uppfyllandet av de fyra friheterna.” I motiveringen finns också Bartholomeus I kamp för att skydda miljön med, vilket har gett honom titeln ”Den gröna patriarken”.

Vatikanradion, svenska avdelningen 2012-05-03