Kardinal Koch: Vatikanen viker sig inte för SSPX

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I en intervju i Rom i dag, fredag den 4 maj, med den tyska katolska nyhetsbyrån KNA förklarade vice talmannen i Tysklands parlament (förbundsdagen), Wolfgang Thierse, att han i ett personligt samtal med chefen för Vatikanens Enhetssekretariat, kardinal Kurt Koch, fått garantier om att det  från Vatikanens sida inte finns någon som helst tvekan om kravet att Piusbrödraskapet (SSPX) fullt ut måste acceptera Andra Vatikankonciliets beslut om religionsfrihet och om relationerna till andra religioner, om gruppen ska kunna integreras och få en kyrkorättslig status inom den katolska kyrkan.

I intervjun med KNA  sade vice talmannen Wolfang Thierse följande: ”Kuriekardinal Kurt Koch garanterade att Piusbrödraskapet måste erkänna det kyrkliga läroämbetets auktoritet, inklusive besluten av Andra Vatikankonciliet. Även när det gäller de särskilt känsliga frågorna om förhållandet till judendomen och accepterandet av religionsfrihetsprincipen kommer Vatikanen inte att tveka det minsta. Vatikanen kan inte kämpa för mänskliga rättigheter och religionsfrihet på det globala planet och samtidigt acceptera en grupp i sina egna led som ser det som en central sak att bekämpa religionsfriheten. De punkterna hör till konciliets ’essentials’ och Vatikanen kommer inte att ge efter på de punkterna.”

Kathpress 2012-05-04

Bakgrundsinformation här:

https://signum.se/vatikanen-och-sspx-forsonas-anda-till-slut/

 

Läs intervjun i sin helhet här på tyska:

https://www.domradio.de/aktuell/81612/bundestagsvizepraesident-thierse-zu-gespraechen-im-vatikan.html

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I en intervju i Rom i dag, fredag den 4 maj, med den tyska katolska nyhetsbyrån KNA förklarade vice talmannen i Tysklands parlament (förbundsdagen), Wolfgang Thierse, att han i ett personligt samtal med chefen för Vatikanens Enhetssekretariat, kardinal Kurt Koch, fått garantier om att det  från Vatikanens sida inte finns någon som helst tvekan om kravet att Piusbrödraskapet (SSPX) fullt ut måste acceptera Andra Vatikankonciliets beslut om religionsfrihet och om relationerna till andra religioner, om gruppen ska kunna integreras och få en kyrkorättslig status inom den katolska kyrkan.

I intervjun med KNA  sade vice talmannen Wolfang Thierse följande: ”Kuriekardinal Kurt Koch garanterade att Piusbrödraskapet måste erkänna det kyrkliga läroämbetets auktoritet, inklusive besluten av Andra Vatikankonciliet. Även när det gäller de särskilt känsliga frågorna om förhållandet till judendomen och accepterandet av religionsfrihetsprincipen kommer Vatikanen inte att tveka det minsta. Vatikanen kan inte kämpa för mänskliga rättigheter och religionsfrihet på det globala planet och samtidigt acceptera en grupp i sina egna led som ser det som en central sak att bekämpa religionsfriheten. De punkterna hör till konciliets ’essentials’ och Vatikanen kommer inte att ge efter på de punkterna.”

Kathpress 2012-05-04

Bakgrundsinformation här:

https://signum.se/vatikanen-och-sspx-forsonas-anda-till-slut/

 

Läs intervjun i sin helhet här på tyska:

https://www.domradio.de/aktuell/81612/bundestagsvizepraesident-thierse-zu-gespraechen-im-vatikan.html