James Martin

Filter

Datumintervall
Den amerikanske jesuitpatern James Martins bok The Jesuit Guide to (almost) Everything har översatts till svenska (av Daniel Braw) och nyligen getts ut på Libris och Veritas förlag i samarbete. Den...
I och med Askonsdagen i övermorgon inleds fastetiden. Vi publicerar här en reflektion från jesuitpater Matt Malone, som är chefredaktör för Signums systertidskrift America. MATT MALONE Nyligen vallfärdade jag till...