Tagged 'James Martin'

Ett besök i ett köptempel

I och med Askonsdagen i övermorgon inleds fastetiden. Vi publicerar här en reflektion från jesuitpater Matt Malone, som är chefredaktör för Signums systertidskrift America. MATT MALONE Nyligen vallfärdade jag till IKEA i Brooklyn. Om jag bara för en kort sekund…