Jehovas vittnen

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av KJELL BLÜCKERT I en artikel i Svenska Dagbladet den 6 oktober skriver fem företrädare för Humanisterna och Svenska kyrkan, med Christer Sturmark som första namn, under rubriken ”Likställ religiösa och...