Tagged 'Johannes XXII'

Politiska modeller för påvedömet

De som försvarar status quo i kyrkans styrelsesätt säger ofta: ”Kyrkan är ingen demokrati.” Med det vill man hävda att kyrkan inte har något att lära av världsliga förvaltningsmodeller. I själva verket har kyrkan redan från början lånat styrelseformer av…