Jon Sobrino

Filter

Datumintervall
av BERND HAGENKORD Kanske vore det en god idé att inkalla en biskopssynod på temat ”katakombpakten”. Det sade befrielseteologen Jon Sobrino i en intervju nyligen i samband med att han...
Den spanske jesuiten Jon Sobrino, verksam i El Salvador, betonar hur viktigt det är för kyrkan, att den latinamerikanska befrielseteologin forsätter att fokusera på de fattiga. Med tanke på att...