Jon Sobrino: Kyrkan behöver ta ställning för de fattiga

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den spanske jesuiten Jon Sobrino, verksam i El Salvador, betonar hur viktigt det är för kyrkan, att den latinamerikanska befrielseteologin forsätter att fokusera på de fattiga. Med tanke på att det i världen i dag finns två miljarder människor, som måste klara sig på mindre än två euro om dagen, påminner Sobrino vid ett föredrag på universitet i Wien om orden från den brasilianske biskopen Pedro Casaldaliga: ”Allt är relativt utom Gud och hungern.”

Jon Sobrino är en av de mest framstående företrädarna för befrielseteologin. Han är i dag 74 år gammal och lever sedan 1950-talet i El Salvador. År 2007 offentliggjorde den romerska troskongregationen ett ”offentligt påpekande” i vilket man fördömde ”enstaka teser” – men utan att han blev fråntagen sitt tillstånd att undervisa och han belades heller inte med publikationsförbud.

Enligt Sobrino behöver den minoritet av mänskligheten, som lever i materiellt överflöd, en upplevelse så att deras ögon öppnas liksom det skedde med Paulus i Damaskus. De måste ta konsekvenserna av att de fattiga ständigt är hotade av döden. Sobrino: ”Det är en långsam död, som uppkommer ur bristen på det absolut nödvändiga: ingen mat, ingen hygien, ingen utbildning, ingen vila.” Till detta kommer brist på det socialt livsnödvändiga: ingen uppskattning, inget värde, liksom det faktum att de inte är erkända – ”kort och gott: De är icke-existenser”. Med all respekt för afrikaner säger Sobrino: ”Afrika existerar inte.” Detsamma gäller för det land, där han själv verkar: El Salvador befinner sig i en medial skugga.

”Nästa påve måste riskera något”

Sobrino menar att det hos Benedictus XVI fanns drag av ”eurocentrism”: Han talade mycket om Gud och om det problematiska med dagens relativism: utan Gud försvinner meningen med allt och människan blir omänsklig. ”Det tycks emellertid, som om han inte i samma omfattning och med samma tyngd går in på de fattigas verklighet”, sade Sobrino. Vi måste också varna för den omänsklighet, som människor och troende hamnar i ”om de bortser från världens fattiga”.

I den religiösa tidskriften Orientierung ifrågasätter Sobrino om tiden är mogen för en påve från ”söder”. Det är viktigare att nästa påve ”riskerar något och försvarar de fattiga i världen”, sade han i en TV intervju. Sobrino påminner om det legendariska budskapet från påve Johannes XXIII vid inledningen till Andra Vatikankonciliet, enligt vilket kyrkan ”framförallt måste vara de fattigas kyrka.” Befrielseteologens uppmaning till Benedictus efterträdare blir: han skall vara modig och bildad, ha förståelse för att vår värld är en enda samt uppträda som en ”människovän”.

Kathpress 2013-03-11

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den spanske jesuiten Jon Sobrino, verksam i El Salvador, betonar hur viktigt det är för kyrkan, att den latinamerikanska befrielseteologin forsätter att fokusera på de fattiga. Med tanke på att det i världen i dag finns två miljarder människor, som måste klara sig på mindre än två euro om dagen, påminner Sobrino vid ett föredrag på universitet i Wien om orden från den brasilianske biskopen Pedro Casaldaliga: ”Allt är relativt utom Gud och hungern.”

Jon Sobrino är en av de mest framstående företrädarna för befrielseteologin. Han är i dag 74 år gammal och lever sedan 1950-talet i El Salvador. År 2007 offentliggjorde den romerska troskongregationen ett ”offentligt påpekande” i vilket man fördömde ”enstaka teser” – men utan att han blev fråntagen sitt tillstånd att undervisa och han belades heller inte med publikationsförbud.

Enligt Sobrino behöver den minoritet av mänskligheten, som lever i materiellt överflöd, en upplevelse så att deras ögon öppnas liksom det skedde med Paulus i Damaskus. De måste ta konsekvenserna av att de fattiga ständigt är hotade av döden. Sobrino: ”Det är en långsam död, som uppkommer ur bristen på det absolut nödvändiga: ingen mat, ingen hygien, ingen utbildning, ingen vila.” Till detta kommer brist på det socialt livsnödvändiga: ingen uppskattning, inget värde, liksom det faktum att de inte är erkända – ”kort och gott: De är icke-existenser”. Med all respekt för afrikaner säger Sobrino: ”Afrika existerar inte.” Detsamma gäller för det land, där han själv verkar: El Salvador befinner sig i en medial skugga.

”Nästa påve måste riskera något”

Sobrino menar att det hos Benedictus XVI fanns drag av ”eurocentrism”: Han talade mycket om Gud och om det problematiska med dagens relativism: utan Gud försvinner meningen med allt och människan blir omänsklig. ”Det tycks emellertid, som om han inte i samma omfattning och med samma tyngd går in på de fattigas verklighet”, sade Sobrino. Vi måste också varna för den omänsklighet, som människor och troende hamnar i ”om de bortser från världens fattiga”.

I den religiösa tidskriften Orientierung ifrågasätter Sobrino om tiden är mogen för en påve från ”söder”. Det är viktigare att nästa påve ”riskerar något och försvarar de fattiga i världen”, sade han i en TV intervju. Sobrino påminner om det legendariska budskapet från påve Johannes XXIII vid inledningen till Andra Vatikankonciliet, enligt vilket kyrkan ”framförallt måste vara de fattigas kyrka.” Befrielseteologens uppmaning till Benedictus efterträdare blir: han skall vara modig och bildad, ha förståelse för att vår värld är en enda samt uppträda som en ”människovän”.

Kathpress 2013-03-11