Jooseop Keum

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Ekumenik KATRIN ÅMELL I mitten av september gästades Sverige av två direktorer från Kyrkornas världsråd (KV), nämligen John Gibaut för Faith and Order-kommissionen (F&O) och Jooseop Keum för Kommissionen för...