Tagged 'Joseph Lobo'

Religiös nationalism under lupp

Den italienska jesuittidskriften La Civiltà Cattolica har nyligen publicerat en artikel om religiös nationalism. Författaren till ”Att bemöta med den religiösa nationalismen” (Confronting religious nationalism) är den indiske teologen och jesuiten Joseph Lobo. I artikeln kompletterar han sina iakttagelser av…