kardinal Odilo Scherer

Filter

Datumintervall
Den brasilienske kardinalen Odilo Scherer har uttryckt bekymmer över den senaste tidens samhälleliga och politiska utveckling i hemlandet. Det råder ännu oklarhet om vilken riktning den omstridde presidenten Jair Bolsonaro...
Studenter och personal vid Påvliga katolska universitetet i São Paulo (PUC-SP) har strejkat sedan den 13 november i en tvist med universitets kansler, kardinal Odilo Scherer. Tvisten gäller utnämningen av...