Kardinal Scherer bekymrad över utvecklingen i Brasilien

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den brasilienske kardinalen Odilo Scherer har uttryckt bekymmer över den senaste tidens samhälleliga och politiska utveckling i hemlandet. Det råder ännu oklarhet om vilken riktning den omstridde presidenten Jair Bolsonaro kommer att ta, sade ärkebiskopen av Sao Paolo på fredagen i Trier.

Kardinal Scherer.
Foto: Wikimedia commons.

Han satsar inte på en dialog mellan de olika politiska lägren. ”Det råder stora motsättningar rörande bestämda avgöranden, exempelvis lättnader i bestämmelserna om vapen och bruk av vapen”, sade Scherer när han talade vid den så kallade Heilig-Rock vallfärden, en lokal relikfest i stiftet Trier.

Brasilien har trängande behov av mera social rättvisa, mera investeringar i hälsovård och utbildning. Landet är rikt på mineraler, men de finansiella tillgångarna är koncentrerade i ett fåtal händer, som också innehar politisk makt. ”Vi kämpar ständigt mot våld och mot kriminella organisationer. Det råder social oro och polarisering mellan de politiska lägren till höger och till vänster.”

Kardinalen, som härstammar från Saar, sågt positivt på det demokratiska system som uppkom 1985 efter militärdiktaturens fall och långsamt håller på att mogna. Sedan de landsomfattande protesterna 2013 mot den dåvarande regimen under Dilma Rousseff råder ”ett oroligt samhällsklimat”. Oaktat detta har det demokratiska systemet överlevt ”denna, den svåraste krisen” utan att brytas sönder.

Kardinalen ser också ett växande inflytande från evangelikala krafter i landet. Fyra av tio brasilianska parlamentsledamöter står nära de evengelikala och räknas till Bolsonaros starkaste understödjare. Bolsonaro själv ”identifierar sig med den tämligen högerorienterade moral som evangelikalerna företräder”. Kyrkan stödjer visserligen samma moral, ”men inte så radikalt”.

Kardinal Scherer.
Foto: Wikimedia commons.

Scherer sade att katolska kyrkan lägger stor vikt vid att göra åtskillnad mellan det kyrkliga och statliga livet. Det är framför allt lekmännen som har till uppgift att vara närvarande i politiken och där företräda katolska övertygelser och värderingar. Kyrkoherdar och biskopar hör inte hemma i politiken. ”Vi låter oss inte väljas, det är vår inriktning.” Ledarna för de evangelikala är däremot företrädda i parlamentet, ”och det de predikar i kyrkorna förkunnar de också i parlamentet”.

Kyrkan positionerar sig tydligt i socialetiska frågor, yttrar sig kritiskt mot droghandeln, bristerna i mänskliga rättigheter och det eskalerande våldet. ”Där blir det också konfrontationer med regeringen.”

Kathpress 2019-05-11

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den brasilienske kardinalen Odilo Scherer har uttryckt bekymmer över den senaste tidens samhälleliga och politiska utveckling i hemlandet. Det råder ännu oklarhet om vilken riktning den omstridde presidenten Jair Bolsonaro kommer att ta, sade ärkebiskopen av Sao Paolo på fredagen i Trier.

Kardinal Scherer.
Foto: Wikimedia commons.

Han satsar inte på en dialog mellan de olika politiska lägren. ”Det råder stora motsättningar rörande bestämda avgöranden, exempelvis lättnader i bestämmelserna om vapen och bruk av vapen”, sade Scherer när han talade vid den så kallade Heilig-Rock vallfärden, en lokal relikfest i stiftet Trier.

Brasilien har trängande behov av mera social rättvisa, mera investeringar i hälsovård och utbildning. Landet är rikt på mineraler, men de finansiella tillgångarna är koncentrerade i ett fåtal händer, som också innehar politisk makt. ”Vi kämpar ständigt mot våld och mot kriminella organisationer. Det råder social oro och polarisering mellan de politiska lägren till höger och till vänster.”

Kardinalen, som härstammar från Saar, sågt positivt på det demokratiska system som uppkom 1985 efter militärdiktaturens fall och långsamt håller på att mogna. Sedan de landsomfattande protesterna 2013 mot den dåvarande regimen under Dilma Rousseff råder ”ett oroligt samhällsklimat”. Oaktat detta har det demokratiska systemet överlevt ”denna, den svåraste krisen” utan att brytas sönder.

Kardinalen ser också ett växande inflytande från evangelikala krafter i landet. Fyra av tio brasilianska parlamentsledamöter står nära de evengelikala och räknas till Bolsonaros starkaste understödjare. Bolsonaro själv ”identifierar sig med den tämligen högerorienterade moral som evangelikalerna företräder”. Kyrkan stödjer visserligen samma moral, ”men inte så radikalt”.

Kardinal Scherer.
Foto: Wikimedia commons.

Scherer sade att katolska kyrkan lägger stor vikt vid att göra åtskillnad mellan det kyrkliga och statliga livet. Det är framför allt lekmännen som har till uppgift att vara närvarande i politiken och där företräda katolska övertygelser och värderingar. Kyrkoherdar och biskopar hör inte hemma i politiken. ”Vi låter oss inte väljas, det är vår inriktning.” Ledarna för de evangelikala är däremot företrädda i parlamentet, ”och det de predikar i kyrkorna förkunnar de också i parlamentet”.

Kyrkan positionerar sig tydligt i socialetiska frågor, yttrar sig kritiskt mot droghandeln, bristerna i mänskliga rättigheter och det eskalerande våldet. ”Där blir det också konfrontationer med regeringen.”

Kathpress 2019-05-11