Rabbin ser EU-valet som ett ödesval

Ordföranden i den europeiska rabbinkonferensen (CER), överrabbin Pinchas Goldschmidt, har varnat för en flykt av judar från Europa. ”Läget i Europa för judiska församlingar blir allt svårare”, sade han på söndagen i en intervju för Deutsche Welle. Europa glömmer sin egen historia, särskilt brutaliteten i de båda världskrigen. Han betraktar det förestående EU-valet om två veckor som ett ödesval. ”En förstärkning av de krafter som inte tror på framtiden för att enat Europa”, skulle enligt Goldschmidt ”utgöra en stor fara för Europa, liksom för de judiska församlingarna i Europa.”

Överrabbin Pinchas Goldschmidt. Foto: Wikimedia commons.

Med tanke på de blodiga attentaten mot judiska, muslimska och kristna gudstjänstlokaler under senare tid, krävde CER-ordföranden att alla regeringar skulle göra bättre insatser för dessa institutioners säkerhet och skyddet av församlingarna. Idag har det blivit ”en trend att angripa gudstjänstlokaler”. Om man vill angripa en religiös minoritet ”tar man sig in i en gudstjänstlokal, eftersom det där finns en koncentration av dess medlemmar”.

Med hänvisning till den växande högerextremismen i Europa sade Goldschmidt att extremisterna åter är på marsch – i Tyskland, Österrike och Ungern – klädda i bruna skjortor och SS-liknande uniformer. Utöver detta beklagade han den ökade inskränkningen i judiskt liv genom nya lagar. De riktar sig mot omskärelse av pojkar och religiösa slaktmetoder. ”Rent allmänt ser vi mycket mindre tolerans och vilja från Europas sida att värna religionsfriheten och de judiska församlingarnas säkerhet”, klagade han.

Från måndag till onsdag kommer omkring 350 judiska rabbiner från alla delar av Europa att samlas i Antwerpen, Belgien, till sin 31:a generalförsamling. Goldschmidt klargjorde skälet till att de europeiska rabbinerna medvetet valt just Antwerpen: politikerna i två belgiska regioner ”i centrum av Europa” har infört ett förbud mot den judiska slaktmetoden ”skäktning”.

Vid tisdagens möte väntas EU-kommissionens ansvarige för frågor om antisemitism, Katharina von Schnurbein, USA-regeringens motsvarighet, Elan Carr, och representanten för religionsfrihet i förbundsrepubliken Tysklands regering, Markus Grübel, närvara.

Den i Zürich födde Goldschmidt (55) är sedan 1993 överrabbin i Moskva.

Kathpress 2019-05-13