Kommer Amazonas-synoden ”förändra kyrkan för alltid”?

Vatikanen meddelade i förra veckan att Brasiliens kardinal Cláudio Hummes har utsetts till ordförande (engelska: relator general) för biskopssynoden om Amazonas som äger rum 6 till 27 oktober, rapporterar den engelska tidskriften The Tablet genom Francis McDonagh. Ämnet för synoden är ”Amazonas: Nya vägar för kyrkan och för en helhetssyn på ekologin” (Amazonia: New paths for the church and for an integral ecology).

Synoden kommer att fokusera på situationen i Amazonas och urbefolkningens livsvillkor och hur kyrkan i Amazonas kan möta inte bara människorna där utan också de utmaningar som gäller hela planeten. Påven Franciskus har ett djupt engagemang för människans livsvillkor och hur kyrkan gestaltas i regionens kulturer och har därför en ”stark önskan att synoden ska ta fram en grundlig, varsam reform och en djup kärlek till kyrkan som den inkarnerade Kristus som söker upplysa den världsvida kyrkan och bidra till processen att producera nya idéer”.

Arbetsdokument för synoden, som tagits fram genom samråd med kyrkliga grupper och gemenskaper i regionen, förväntas bli publicerade i juni.

Flera tyska biskopar, däribland biskop Franz-Josef Bode och biskop Franz-Josef Overbeck tror att en modell med gifta präster som har ett civilt arbete kommer att presenteras för påven på synoden om Amazonas. Biskop Bode stöder möjligheten att tänka om gällande sambandet mellan celibat och prästerskap. Han menar att den höga uppskattningen av celibatet alltid kommer att bevaras men att det kan bli berikat av andra former av prästerligt liv.

Båda biskoparna för fram tanken på kvinnliga diakoner och en ny syn på vad är att vara präst. Synoden om Amazonas kan leda kyrkan till en ”punkt utan återvändo” och därefter ”kommer inget att vara sig likt” menar biskop Overbeck.

Red. 2019-05-13

Nyheten från The Tablet återfinns i sin helhet här