Sri Lanka: Kardinal föreslagen kandidat för Nobels fredspris

Ärkebiskopen av Colombo, kardinal Malcolm Ranjith, har av såväl regering som opposition föreslagits som kandidat för Nobels fredspris. Alla parlamentariker, oavsett religiös tillhörighet, har lovprisat kardinalens ansträngningar att undvika en katastrof i landet och sprida ett budskap om fred och vidmakthållandet av fred i samhället som helhet.

Uttalandet gjordes specifikt av parlamentsledamoten Mahinda Amaraweera, samt ministern utan portfölj Radhakrishnan, samt ledamoten Harshana Rajakaruna och accepterades av alla närvarande i parlamentet.

Alla parlamentarierna gav sitt fulla stöd att undanröja alla hinder för att få kardinalen utsedd till kardinalen, som stöd för hans bemödanden att skapa fred i landet, utan hänsynstagande till ras eller religion.

Daily News 2019-05-13