Attacker mot troende i Burkina Faso

Vid en attack mot en katolsk kyrka i norra Burkina Faso har sex personer, däribland en präst skjutits. Enligt den statliga nyhetsbyrån AIB och brittiska BBC, stormade en grupp på 20 till 30 angripare in under en gudstjänst på söndagmorgonen i kyrkan i Dablo i den norra provinsen Sanmentenga och dödade sex män. Innan dess hade de, enligt uppgift, befallt kvinnor och barn att lämna byggnaden. Därefter stack de kyrkan och intilliggande byggnader i brand, uppges det. Även en vårdcentral förstördes. Det finns inga uppgifter om vilka angriparna är.

Redan i slutet av april miste fem kyrkobesökare och deras pastor livet vid ett attentat mot en protestantisk kyrka i Silgadij i provinsen Soum. Den katolske biskopen av Dori, Laurent Dabire, berättade nyligen för den romerska presstjänsten Fides också om ett blodigt överfall på kristna, som hade ägt rum i början av april i en by i hans stift i regionen Sahel. Det var beväpnade personer som den 5 april trängde sig in i den lokala katolska kyrkan under en korsvägsandakt och mördade fyra troende, som försökte fly.

I Burkina Faso har det de senaste åren skett en ökning av terrorvåld, etniska spänningar på lokalplanet och beväpnade ligor. Bakom de militanta anfallen står framför allt jihadistiska grupper, knuta till terrorgruppen al-Qaida och Islamiska staten (IS). Framför i landets norra delar vid gränserna mot Malin och Niger sker det för närvarande flera överfall och bortföranden varje vecka.

Mål för attackerna är, förutom skolor, regeringsinstitutioner och polisstationer, vid upprepade tillfällen muslimska och kristna troende och andliga ledare. I februari dödades en ordensman av spanskt ursprung, tillhörig salesianerna Don Bosco, vid ett överfall i Nohao. I mars försvann i staden Dori, huvudstaden i regionen Sahel, en annan katolsk präst. I landets norra delar har dessutom flera imamer mördats, som enligt jihadisterna inte var tillräckligt radikala, detta enligt uppgifter från säkerhetstjänsten. Sedan 2016 skedde även i huvudstaden Ouagadougou vid tre tillfällen allvariga attacker. Mål var då ett hotell, restauranger samt den franska ambassaden.

Ungefär hälften av Burkina Fasos befolkning bekänner sig till islam. Cirka 30 procent av invånarna är kristna, de flesta av dessa är katoliker.

Kathpress 2019-05-12