Kraftfullt ingripande av påvens allmoseutdelare

Kardinal Konrad Krajewski.
Foto: Vatican Press.

När påvens allmoseutdelare kardinal Konrad Krajewski återvände till Rom efter ett besök i grekiska flyktingläger, blev han uppmärksam på att en byggnad i staden ställts utan elförsörjning sedan en vecka. Byggnaden är preliminärt hem för cirka 450 hemlösa, varav drygt hundratalet barn, och elförsörjningen bröts på grund av obetald elräkning.

De flesta av de boende saknar inkomst och har svårt att få mat för dagen, och kardinalen har levererat mat och medicin till byggnaden. När eltillförseln ströps kunde inte mat längre vare sig lagas eller lagras, och saknade varmvatten. De myndigheter som hade kunnat lösa problemet var lediga över helgen, varför kardinalen handgripligen löste problemet tillfälligt.

Han klättrade helt enkelt ner till elledningarna och återanslöt byggnaden till stadens nätverk, ett agerande som är olagligt. ”Det var en speciell situation. Desperat. Jag upprepar, jag tar det fulla ansvaret för detta” sade kardinalen till nyhetstidningen Corriere della Sera. Vatikanens tidning L’Osservatore Romano har gjort klart att kardinal Krajewski inte ångrar någonting, och har lovat att såväl ta de rättsliga konsekvenserna som betala elräkningen, som vid det här laget uppgår till över 300 000 euro. Han menar att det var en humanitär handling, som begicks under medvetande om möjliga konsekvenser och att det var för att hjälpa barn som var mörkrädda och människor som i det mörklagda huset föll och skadade sig.

Kardinalen jämförde också med det senaste strömavbrottet i Rom, som varit ”ett drama” och påpekade att det här var många människor som varit utan el i sex dagar – betydligt mer än ett vanligt strömavbrott. Italiens tillförordnade premiärminister Matteo Salvini uttryckte att det ”aldrig är en bra signal att ge stöd åt olagligt agerande”, och påpekade att det finns fler italienare som lever i ekonomiska svårigheter och som ändå betalar sina elräkningar. Kardinal Krajewski har inte motsagt detta, utan tvärtom hållit med om att det i dagens Rom finns människor som saknar hem, arbete och mat. Hans vinkel var dock en annan: ”Vart har mänskliga rättigheter tagit vägen i dagens Europa?”

Krajewski har lovat att betala elräkningarna till dess att de boendes situation är stabilare, men konstaterar också att ”pengar är inte det största problemet. Det finns barn här, och den stora frågan är varför de alls är i den här situationen.”

Red. 2019-05-14

Källa: America Magazine