Karl Marx

Filter

Datumintervall
av MINNA SALMINEN KARLSSON … handlade diskussionen om i Uppsala universitets Humanistiska teater en kväll i november. Vad blir slutsatsen när en professor i teologisk etik (Elena Namli), en docent...
Människors grundläggande förhållningssätt till tillvaron bestämmer deras åsikter i enskilda, specifika, frågor. I politiska sammanhang är det ofta bakomliggande ideologier som fyller denna funktion. Ändå verkar de klassiska ideologierna föra...