Tagged 'Katolikernas lilla katekes'

Intervju om nyutgivning av Katolikernas lilla katekes

I slutet av 1570-talet, under reformationstidevarvet, översattes jesuiten och kyrkoläraren Petrus Canisius Katolikernas lilla katekes till svenska och spreds i Stockholm. Den har nu getts ut på Skara stiftshistoriska sällskap, i modern bearbetning av Margareta Murray-Nyman. Charlotta Smeds på Vatikanradion…