Intervju om nyutgivning av Katolikernas lilla katekes

IMG_0460I slutet av 1570-talet, under reformationstidevarvet, översattes jesuiten och kyrkoläraren Petrus Canisius Katolikernas lilla katekes till svenska och spreds i Stockholm. Den har nu getts ut på Skara stiftshistoriska sällskap, i modern bearbetning av Margareta Murray-Nyman.

200px-Saint_Petrus_CanisiusCharlotta Smeds på Vatikanradion har gjort en intervju om boken med jesuitpater Fredrik Heiding, lektor i teologi vid Newmaninstitutet, som har skrivit inledning och kommentar till katekesen samt tecknat ett porträtt av Petrus Canisius.

Intervjun kan man lyssna till via denna länk

Mer information om boken finns här

Red. 2017-06-15