Petrus Canisius

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Biskop Hermann Glettler ser som Guds uppdrag åt jesuiterna att utveckla en ”ny radikalitet” i missionen. I stället för att dra sig tillbaka till en skyddad inomkyrklig miljö, skall jesuiterna...
av FREDRIK HEIDING Den helige Petrus Canisius var en av de tidiga jesuiterna som levde på 1500-talet. Från den tid då han studerade vid universitetet i Köln finns anteckningar i ett...
I slutet av 1570-talet, under reformationstidevarvet, översattes jesuiten och kyrkoläraren Petrus Canisius Katolikernas lilla katekes till svenska och spreds i Stockholm. Den har nu getts ut på Skara stiftshistoriska sällskap,...