Jesuiterna i Centraleuropa i nytt nätverk

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Biskop Hermann Glettler ser som Guds uppdrag åt jesuiterna att utveckla en ”ny radikalitet” i missionen. I stället för att dra sig tillbaka till en skyddad inomkyrklig miljö, skall jesuiterna ha som insatsområde ”samhällslivets oroliga mötesplatser”, sade biskopen i Innsbruck vid ett besök i domen i Fribourg i Schweiz. Glettler predikade vid en festgudstjänst den 27 april med anledning av grundandet av Jesuitordens nya centraleuropeiska provins och överförandet av jesuithelgonet Petrus Canisius reliker. Petrus Canisius som föddes denna dag för 500 år sedan är den nya jesuitprovinsens skyddshelgon. [Jesuiterna i Sverige tillhör denna nya provins, övers. anm.]

Hos jesuiterna har i alla tider ”bröder och fäder ådagalagt iver, kraft, andlig lidelse, mod, disponibilitet och beredsamhet i sitt missionsarbete utan like”, sade Glettler. Petrus Canisius har här en särskild ställning. Skyddspatronen för stiftet Innsbruck var såväl ”den viktigaste personligheten i den katolska reformen i Centraleuropa, som en outtröttlig, stridbar folkmissionär, som aldrig skonade sig själv” mitt under religionskrigen och de andra katastroferna som präglade århundradet.

Med sin katekes skapade Canisius en ny genre i trosförmedlingen, som översatts till nästan alla folkspråk [inklusive svenska, övers. anm.] i otaliga upplagor och behållit sin ställning långt in på 1900-talet, underströk Glettler. ”En sådan katekes ”som ställer frågor som överraskar och öppnar nya horisonter är idag av nöden. I en tid av ideologisk polarisering är erkännandet av icke-vetande ”och ett broderligt bemötande av den frågande” viktigt ”för att själv lyssna på ett sensibelt och lyhört sätt efter Guds vilja” sade biskopen.

Innan festmässan började hade helgonets armrelik i en likbil förts från universitetskyrkan fram till portalen till katedralen, där helgonet själv under de sista 17 åren av sitt liv predikat och grundat S:t Mikaelskollegiet. Relikskrinet fördes sedan i en högtidlig procession under klock- och orgelklanger genom mittskeppet. Även relikerna av den helige Nikolaus av Myra, samt det schweiziska nationalhelgonet Klaus von Flüe förvaras i domkyrkan

Huvudcelebrant vid festmässan var ärkebiskop Ivan Jurkovic, Heliga stolens ständiga observatör vid Förenta nationerna. Tillsammans med Glettler firades mässan av ordföranden i den schweiziska biskopskonferensen, biskop Felix Gmür, benediktinabboten Peter von Sury från Mariastern, samt talrika andra högre prelater, ävensom företrädare för jesuitorden. Statsrådspresidenten Jean-Francois Steiert och företrädare för staden Fribourg deltog och bekräftade betydelsen av Petrus Canisius verksamhet för regionen.

En gudstjänst dagen dessförinnan hade medvetet förlagts till den 27 april, minnesdagen för Petrus Canisius. De hittillsvarande ordensprovinserna i de tyskspråkiga och andra europeiska länderna har sammanförts till en gemensam provins, Centraleuropa. Den nya förvaltningsenheten omfattar sammanlagt 36 orter i Tyskland, Österrike, Schweiz, Litauen. Lettland och Sverige med totalt 442 medbröder. Provinsialen för de nästa sex åren blir pater Bernhard Bürgler (61), hittillsvarande ledare för den österrikiska ordensprovinsen. Den nya ordensledningen i provinsen Centraleuropa har förlagts till München.

Jesu sällskap, vanligen kallat Jesuitorden, grundades 1540 av den helige Ignatius av Loyola (1491–1556). Orden verkar bland annat vid skolor och universitet, i församlingssjälavård samt reträtter med andliga övningar. Man driver en flyktingtjänst (JRS) i arbetet med flyktingar utöver jesuitmissionen i internationell samverkan och verkar aktivt i den interreligiösa dialogen. Påven Franciskus är själv ordensmedlem och med omkring 16 000 bröder och präster är orden antalsmässigt den största i katolska kyrkan.

Kathpress 2021-04-28

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Biskop Hermann Glettler ser som Guds uppdrag åt jesuiterna att utveckla en ”ny radikalitet” i missionen. I stället för att dra sig tillbaka till en skyddad inomkyrklig miljö, skall jesuiterna ha som insatsområde ”samhällslivets oroliga mötesplatser”, sade biskopen i Innsbruck vid ett besök i domen i Fribourg i Schweiz. Glettler predikade vid en festgudstjänst den 27 april med anledning av grundandet av Jesuitordens nya centraleuropeiska provins och överförandet av jesuithelgonet Petrus Canisius reliker. Petrus Canisius som föddes denna dag för 500 år sedan är den nya jesuitprovinsens skyddshelgon. [Jesuiterna i Sverige tillhör denna nya provins, övers. anm.]

Hos jesuiterna har i alla tider ”bröder och fäder ådagalagt iver, kraft, andlig lidelse, mod, disponibilitet och beredsamhet i sitt missionsarbete utan like”, sade Glettler. Petrus Canisius har här en särskild ställning. Skyddspatronen för stiftet Innsbruck var såväl ”den viktigaste personligheten i den katolska reformen i Centraleuropa, som en outtröttlig, stridbar folkmissionär, som aldrig skonade sig själv” mitt under religionskrigen och de andra katastroferna som präglade århundradet.

Med sin katekes skapade Canisius en ny genre i trosförmedlingen, som översatts till nästan alla folkspråk [inklusive svenska, övers. anm.] i otaliga upplagor och behållit sin ställning långt in på 1900-talet, underströk Glettler. ”En sådan katekes ”som ställer frågor som överraskar och öppnar nya horisonter är idag av nöden. I en tid av ideologisk polarisering är erkännandet av icke-vetande ”och ett broderligt bemötande av den frågande” viktigt ”för att själv lyssna på ett sensibelt och lyhört sätt efter Guds vilja” sade biskopen.

Innan festmässan började hade helgonets armrelik i en likbil förts från universitetskyrkan fram till portalen till katedralen, där helgonet själv under de sista 17 åren av sitt liv predikat och grundat S:t Mikaelskollegiet. Relikskrinet fördes sedan i en högtidlig procession under klock- och orgelklanger genom mittskeppet. Även relikerna av den helige Nikolaus av Myra, samt det schweiziska nationalhelgonet Klaus von Flüe förvaras i domkyrkan

Huvudcelebrant vid festmässan var ärkebiskop Ivan Jurkovic, Heliga stolens ständiga observatör vid Förenta nationerna. Tillsammans med Glettler firades mässan av ordföranden i den schweiziska biskopskonferensen, biskop Felix Gmür, benediktinabboten Peter von Sury från Mariastern, samt talrika andra högre prelater, ävensom företrädare för jesuitorden. Statsrådspresidenten Jean-Francois Steiert och företrädare för staden Fribourg deltog och bekräftade betydelsen av Petrus Canisius verksamhet för regionen.

En gudstjänst dagen dessförinnan hade medvetet förlagts till den 27 april, minnesdagen för Petrus Canisius. De hittillsvarande ordensprovinserna i de tyskspråkiga och andra europeiska länderna har sammanförts till en gemensam provins, Centraleuropa. Den nya förvaltningsenheten omfattar sammanlagt 36 orter i Tyskland, Österrike, Schweiz, Litauen. Lettland och Sverige med totalt 442 medbröder. Provinsialen för de nästa sex åren blir pater Bernhard Bürgler (61), hittillsvarande ledare för den österrikiska ordensprovinsen. Den nya ordensledningen i provinsen Centraleuropa har förlagts till München.

Jesu sällskap, vanligen kallat Jesuitorden, grundades 1540 av den helige Ignatius av Loyola (1491–1556). Orden verkar bland annat vid skolor och universitet, i församlingssjälavård samt reträtter med andliga övningar. Man driver en flyktingtjänst (JRS) i arbetet med flyktingar utöver jesuitmissionen i internationell samverkan och verkar aktivt i den interreligiösa dialogen. Påven Franciskus är själv ordensmedlem och med omkring 16 000 bröder och präster är orden antalsmässigt den största i katolska kyrkan.

Kathpress 2021-04-28

Detta är en nyhetstext.