katolska ärkestiftet i Atlanta

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Ärkebiskopen av Atlanta, Wilton D. Gregory, har återigen bett om en integrerad reform av invandringen i USA. Ärkebiskopen uttrycket sin uppskattning till Obama-administrationen för att den erbjuder arbetstillstånd till vissa...
Förvaltarna för kvarlåtenskapen från en brorson till Margaret Mitchell har donerat hälften av varumärkes– och de litterära rättigheterna för den berömda romanen ”Borta med vinden” till det katolska ärkestiftet i...